Tháng Ba cái tháng lạ lùng
Đèn chùm thắp lửa - lộc vừng nở hoa
Hồ Gươm sương phủ nhạt nhoà
Bồng bềnh sắc đỏ vỡ oà cơn mưa

Ven hồ liễu rủ mộng mơ
Sắc xanh quyện với non tơ dịu dàng
Tháng Ba rờ rỡ nắng vàng
Ào ào trở rét cho nàng Bân vui

Tháng Ba đỏng đảnh ông trời
Có người áo cộc ngó người áo len
Ngẩn ngơ anh đến tìm em
Hoa sưa rắc tuyết bên thềm - hoa xưa

Tháng Ba thoắt nắng lại mưa
Ngọt ngào dạ khúc giao mùa ái ân
Giang tay anh níu mùa xuân
Tiếng cười ríu rít trong ngần tháng Ba.