Chân chưa chạm đất đã nẻ
Lòng tay khô khốc gió mùa
Vệt chì ngang trời anh vẽ
Em thôi không còn đợi mưa

Không ai làm em giận nổi
Câm điếc với lời khó ưa
Lá rụng xin đừng quá vội
Để Thu nán lại vài giờ...