Hương xuân nghe đã ngọt
Hoa đầu nhành đong đưa
Chim chuyền cành vui hót
Lất phất từng chút mưa...

Tình xuân mang hơi ấm
Rót vào đông, tiễn đưa
Đừng lạnh lùng chi nữa
Còn nhau được mấy mùa?

Yêu thương là muôn thuở
Giận hờn nào cũng qua
Lòng đông còn buốt giá
Xuân chạnh buồn, xót xa...

Nhẹ bước đi, đông nhé
Mang theo giọt mưa sa...
Xuân sẽ đem trìu mến
Dâng cho đời, thiết tha!


23/01/2014