(Viết cho một người đi xa...)

Khi lá xa cành...
Nhớ đừng mang theo màu xanh
Tim sẽ nhói vì đời ơi vội thế!

Một nỗi buồn không gượng
Nét phù du loang lổ mặt người...

Đôi chân nào nhẹ bước buổi 20
Giờ heo hút một miền xa, miên viễn
Một ngọn nến chập chờn, ẩn hiện
Câu hỏi gửi vào hư không
Còn ai để trả lời?

Ôi những chiếc lá xa cành
Sao đành mang cả màu xanh?


(22/3/07)