Ngoài trời mưa chợt lạnh
Gió rít mây đùn đã đến thu
Tình cờ gặp bạn vui cười ngất
Chuyện gẫu
Tan hợp do mình tính trước sau

Đường về nam châu ấy
Một lá thuyền muôn ngọn sóng đào
Đừng nói sông hồ nhiều hiểm trở
Về nhé
Bên suối người yêu đợi mái lầu

tửu tận tình do tại