Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
5 bài trả lời: 5 bản dịch
Từ khoá: tha hương (95)

Đăng bởi Vanachi vào 10/05/2014 22:02, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 07/04/2016 10:59

得河城故人書話及家情兼問近作

問訊章山舊隱村,
高堂無恙兩兒存。
六年生死浮沉地,
一紙交遊感慨言。
今古事多須識定,
文章道小賴窮尊。
亦知繫物非長策,
頭白歸來也閉門。

 

Đắc Hà thành cố nhân thư thoại cập gia tình kiêm vấn cận tác

Vấn tấn Chương Sơn cựu ẩn thôn,
Cao đường vô dạng lưỡng nhi tồn.
Lục niên sinh tử phù trầm địa,
Nhất chỉ giao du cảm khái ngôn.
Kim cổ sự đa tu thức định,
Văn chương đạo tiểu lại cùng tôn.
Diệc tri hệ vật phi trường sách,
Đầu bạch quy lai dã bế môn.

 

Dịch nghĩa

Hỏi thăm Chương Sơn là nơi ở cũ
Bác mẹ bình yên, hai trẻ vẫn thường
Qua sáu năm ở nơi sống chết chìm nổi
Một mảnh giấy ghi lời cảm khái bạn bè
Việc kim cổ có nhiều, cần phải nhận định vững chắc
Văn chương là đạo nhỏ, nhưng cũng nhờ lúc cùng mà nâng cao
Vẫn biết rằng buộc mình vào việc đời không phải là kế lâu dài
Vậy khi đầu bạc cũng sẽ trở về đấy đóng cửa lại[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Tin tức Chương Sơn được mấy dòng
Song đường, hai trẻ vẫn thong dong
Sáu năm sống chết nơi chìm nổi
Mảy giấy tâm tình nỗi nhớ nhung
Kim cổ việc nhiều nhìn phải rõ
Văn chương đạo nhỏ trọng khi cùng
Luỵ đời vốn biết nào đâu được
Đầu bạc quay về khép cánh song

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tố Hữu

Thăm hỏi Chương Sơn chốn cố hương
Song thân, hai trẻ vẫn bình thường
Sáu năm sống chết, thân chìm nổi
Mảnh giấy tâm tình, bạn nhớ thương
Sự việc xưa nay, cần nhận rõ
Văn chương lúc khó, phải nâng giương
Theo đời, vẫn biết không lâu được
Đầu bạc, về quê, khép cánh song


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Thôn ẩn Chương Sơn hỏi chuyện liền
Mẹ cha,hai trẻ được bình yên
Sáu năm đất khách thân chìm nổi
Một bức tâm tư giải nỗi niềm
Đạo nhỏ văn chương;cùng,phải trọng
Việc nhiều kim cổ;biết,đừng quên
Luỵ đời há phải đâu mưu giỏi
Đầu bạc quay về đóng cửa hiên

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Thăm hỏi Chương Sơn nơi ẩn cũ
Mẹ cha hai trẻ thảy vuông tròn
Sáu năm sinh tử bao chìm nổi
Một lá thư giao cảm khái dồn
Nay trước việc nhiều nên nhận rõ
Văn chương đạo nhỏ phải chăm hơn
Cũng hay trần luỵ không lâu được
Đầu bạc khi về khép cổng luôn


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chương Sơn thăm hỏi chốn quê hương,
Không bệnh song thân, trẻ vẫn thường.
Sống chết sáu năm thân bảy nổi,
Tâm thư một mảnh bạn còn vương.
Xưa nay mọi việc, cần xem rõ,
Đạo nhỏ văn chương, nhớ xiển dương.
Bó buộc việc đời không mãi được,
Về đây đầu bạc đóng cửa vườn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời