23.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
3 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lê Đạt (464 bài)
- Giang Nam (40 bài)
- Kiên Giang (45 bài)
- Hoàng Tố Nguyên (2 bài)
- Thích Mãn Giác (1 bài)
Tạo ngày 14/08/2015 23:58 bởi tôn tiền tử
Cao Tiêu (1929-2012) tên thật là Hoàng Ngọc Tiêu, sinh tại xã Dưỡng Thông, huyện Kiến Xương, Thái Bình. Ông cùng gia đình di cư vào Nam năm 1954. Ông học khoá 4 trường Võ bị Quốc gia Đà Lạt rồi tham gia quân đội. Từ năm 1968 đến năm 1975 ông cũng là chủ nhiệm nguyệt san Tiền phong và bán nguyệt san Chiến sĩ Cộng hoà. Năm 1970 ông đoạt giải Văn học Nghệ thuật với tác phẩm Hoa trăng. Sau năm 1975 ông tị nạn tại Hoa Kỳ và sống ở bang California cho đến khi qua đời vào năm 2012.

Tác phẩm đã xuất bản:
- Quan niệm về cái chết qua thi ca và triết lý (tiểu luận, do Khai Trí xuất bản tại Sài Gòn, 1970)
- Sứ trình (bút ký công du Đài Loan, do Nam Chi Tùng Thư xuất bản, 1970)
- Đăng trình (thi tập, do Ngọc Nữ xuất bản, 1971)
- Tuyển tập thơ nhạc gồm 12…