Thu đến, gió hiu lạnh
Xa nhà, lòng tái tê
Mười năm, mái tóc bạc
Ngoảnh lại, bao giờ về?

tửu tận tình do tại