Các thôn nữ
Đỏ xiêm y
Mai kết trái di cấy lúa mì
Chân sóng đôi nối gót

Hai câu dài
Ngắn lâm ly
Câu hát chỉ toàn sầu ly biệt
Cứ ca có biết gì...

tửu tận tình do tại