灞上秋居

灞原風雨定,
晚見雁行頻。
落葉他鄉樹,
寒燈獨夜人。
空園白露滴,
孤壁野僧鄰。
寄臥郊扉久,
何年致此身?

 

Bá thượng thu cư

Bá Nguyên phong vũ định,
Vãn kiến nhạn hành tần.
Lạc diệp tha hương thụ,
Hàn đăng độc dạ nhân.
Không viên bạch lộ trích,
Cô bích dã tăng lân.
Ký ngoạ giao phi cửu,
Hà niên trí thử thân.

 

Dịch nghĩa

Mưa gió trên Bá Nguyên đã lặng
Trời chiều tối nhạn từng hàng bay qua lại
Cây ở xứ người rụng lá
Ánh đèn lạnh lẽo chiếu một người lẻ loi trong đêm
Sương trắng xoá đọng từng giọt ngoài sân trống
Mé tường đơn chiếc bên kia có một nhà sư thôn quê làm láng giềng
Nằm dầm dề tá túc cánh cửa nhìn ra cánh đồng hoang dã đã lâu rồi
Không biết đến năm nào mới đem tấm thân này ra với đời


Sông Bá bắt nguồn từ cốc Lam Điền, huyện Lam Điền, thuộc tỉnh Thiểm Tây.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Bá Thượng tan mưa gió,
Nhạn chiều lớp lớp bay.
Lá rơi cây xứ lạ,
Đèn lạnh khách đêm chày.
Vườn vắng sương từng giọt,
Chùa bên sãi một thầy.
Nằm xuông lều cỏ mãi,
Nào thủa trí thân đây!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Song Tuyết

Bá nguyên mưa gió dứt
Lại thấy nhạn chiều bay
Lá rụng cội xa lạ
Đèn chong người lẻ bầy
Sương rơi vườn trống ấy
Sư lão vách thưa đây
Phó mặc thân miền vắng
Thời vùng vẫy chẳng hay

Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Gió mưa sông Bá dứt rồi,
Chiều về thấy nhạn lưng trời tung bay.
Quê người, cây lá rụng đầy,
Đêm, thân cô quạnh, đèn lay bập bùng.
Vườn hoang, móc trắng rơi cùng,
Tường bên, lối xóm lạnh lùng một tăng.
Lẽ nào nằm gửi mãi chăng,
Năm nào đem trọn tài năng giúp đời!?...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Thảo nguyên sông Bá ngớt mưa
Xế chiều thấy nhạn đong đưa từng đàn
Quê người đang rụng lá vàng
Đêm đêm bên ngọn đèn bàn lạnh tanh
Vườn không sương móc long lanh
Tường bên cô độc một anh sư làng
Đã lâu ẩn náu đồng hoang
Năm nào mới được xênh xang thân này?

15.00
Trả lời