Mây lẻ loi và chim về tổ
Ngàn dặm xa hiện rõ phút giây
Làm ta chợt nhớ thân này
Xa nhà biền biệt chưa quay trở về
Mặt trời nhỏ xuống kề cây lớn
Tựa lửa xa vào chốn núi thu
Xuống sông ngoảnh mặt làm ngơ
Dám đâu soi bóng, bơ phờ dung nhan

tửu tận tình do tại