客夜

客睡何曾著,
秋天不肯明。
捲帘殘月影,
高枕遠江聲。
計拙無衣食,
途窮仗友生。
老妻書數紙,
應悉未歸情。

 

Khách dạ

Khách thuỵ hà tằng trước,
Thu thiên bất khẳng minh.
Quyển liêm tàn nguyệt ảnh,
Cao chẩm viễn giang thanh.
Kế chuyết vô y thực,
Đồ cùng trượng hữu sinh.
Lão thê thư sổ chỉ,
Ưng tất vị quy tình.

 

Dịch nghĩa

Đêm ngủ nơi đất khách chưa bao giờ trăn trở như vậy,
Ngày thu sao mãi chưa sáng.
Ánh trăng tàn lọt qua rèm cửa,
Gối cao đầu nghe tiếng sông réo ở xa.
Tính toán vụng về nên nay không áo mặc, cơm ăn,
Đường cùng nên phải sống nhờ bạn bè.
Vợ già gửi vài lá thư,
Tất cả đều hỏi thăm sao chưa trở về.


Bài này được làm khoảng năm 762. Khi ở thảo đường đã được vài năm, thì Từ Tri Đạo nổi loạn, chiếm Thành Đô. Ông một mình chạy truớc tới Tử Châu, để gia quyến từ từ tìm cách đi sau.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Trung Thông

Khách ngủ làm sao đặng?
Trời thu chẳng sáng ra
Vào rèm, bóng nguyệt xế
Trên gối, tiếng sông xa
Kế vụng, ăn mặc thiếu
Đường cùng, bạn hữu cho
Vợ già thư mấy lá
Chậm về, nên hiểu ta


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Chưa từng giấc khách trở trăn
Sao mãi trời thu còn tối.
Qua rèm cửa lọt ánh trăng
Sông nước xa reo bên gối.
Tính vụng nên không áo, ăn
Nhờ bạn đường cùng sống gởi.
Vợ già vài lá thư thăm
Ngày về sao lâu chưa tới.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Quê người  trằn trọc đêm thâu,
Trời thu chưa sáng, còn mầu nhá nhem,
Trăng tà ánh sáng qua rèm,
Gối cao, tiếng sóng từ miền sông xa.
Đói nghèo, vụng tính mà ra,
Đường cùng, phải đến bạn ta sống nhờ.
Vợ già, nhận được mấy thơ,
Thảy đều nhắc nhở sao chưa thấy về?...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Khách nằm trằn trọc mãi,
Trời thu chưa sáng ra.
Trăng tà lọt màn cửa,
Gối cao, tiếng sông xa.
Vụng tính nên đói rách,
Thế cùng nhờ bạn ta.
Vài thư gửi cho vợ,
Chưa thể về được nhà.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đêm xa nhà chưa từng trăn trở
Ngày thu sao vẫn chửa bình minh
Trăng tàn lọt ánh qua mành
Gối cao đầu ngóng âm thanh sóng dồn
Tính vụng nên không còn cơm áo
Đường cùng rồi nương náu bạn bè
Vợ già thư gửi dăm tờ
Đều là thăm hỏi sao chưa trở về.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời