Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (9 bài thơ)
[1]

Cảm hoài thi

Trung Quốc » Vãn Đường » Đỗ Mục
2 trả lời, 6673 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 22/12/2014 09:56

Đắc xá đệ tiêu tức (Loạn hậu thuỳ quy đắc)

15.00
Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Lưu vong làm quan (756-759)
8 trả lời, 2973 lượt xem, 1 người thích
Do hongha83 gửi ngày 21/10/2008 06:22

Đắc xá đệ tiêu tức (Phong xuy tử kinh thụ)

Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Lưu vong làm quan (756-759)
5 trả lời, 2220 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 26/01/2015 22:19

Giai nhân

54.20
Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Lưu vong làm quan (756-759)
12 trả lời, 22324 lượt xem, 7 người thích
Do Vanachi gửi ngày 16/06/2005 14:02

Khách dạ

14.00
Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
6 trả lời, 3652 lượt xem, 1 người thích
Do hongha83 gửi ngày 21/10/2008 20:13

Phục sầu kỳ 05

Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
3 trả lời, 2395 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 27/10/2005 11:44

Xuân vọng

154.27
Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Lưu vong làm quan (756-759)
23 trả lời, 52304 lượt xem, 13 người thích
Do Vanachi gửi ngày 05/05/2005 01:43

Trang trong tổng số 1 trang (9 bài thơ)
[1]
Tìm bài thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề:

Tác giả:

Nội dung:

Nguyên bản (thơ chữ Hán/tiếng nước ngoài):

Thể thơ:

Ngôn ngữ:

Nước:

Thời đại:

Bài trả lời:

Thể loại:

Tiêu đề:

Nội dung:

Tiêu chí phụ:

Từ khoá: loạn lạc