復愁其五

金絲鏤箭簇,
皂尾掣旗竿。
一自風塵起,
猶嗟行路難。

 

Phục sầu kỳ 05

Kim ty lũ tiễn thốc,
Tạo vĩ xiết kỳ can.
Nhất tự phong trần khởi,
Do ta hành lộ nan.

 

Dịch nghĩa

Sợi vàng quấn mũi tên,
Đuôi đen làm cán cờ.
Nhất là từ khi có gió bụi nổi lên,
Lúc đó mới than rằng đường đi khó.


(Năm 767)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Tơ vàng tên bó lại,
Cán vứt, đem làm cần.
Từ ấy phong trần dậy,
Còn than đường khó khăn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Sợi vàng quấn mũi nhọn,
Đuôi đen làm cán cờ.
Từ khi có giặc giã,
Lúc đó than đường xa.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Sợi vàng giàng mũi tên bó lại
Thò đuôi đen kéo cái cán cờ
Từ khi gió bụi vật vờ
Còn than đường xá bây giờ khó khăn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời