得舍弟消息其二(汝懦歸無計)

汝懦歸無計,
吾衰往未期。
浪傳烏鵲喜,
深負鶺鴒詩。
生理何顏面,
憂端且歲時。
兩京三十口,
雖在命如絲。

 

Đắc xá đệ tiêu tức kỳ 2 (Nhữ noạ quy vô kế)

Nhữ noạ quy vô kế,
Ngô suy vãng vị kỳ.
Lãng truyền ô thước hỉ,
Thâm phụ tích linh thi.
Sinh lý hà nhan diện,
Ưu đoan thả tuế thì.
Lưỡng kinh tam thập khẩu,
Tuy tại mệnh như ti.

 

Dịch nghĩa

Em còn nhỏ dại, không có cách quay về,
Anh thì đau yếu ra đi chưa định.
Cứ truyền hão vui chim thước,
Càng thêm bẽ vì thơ tả chim tích linh.
Sắc diện như thế nào khi kiếm sống,
Suốt năm tháng lo toan.
Hai kinh ba chục miệng ăn,
Tuy còn sống nhưng mệnh mỏng như sợi tơ.


(Năm 756)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Anh về ngày chưa định.
Chạy không lối, em khờ.
Ô thước, truyền vui nhảm,
Tích linh, bẽ bàng thơ.
Sắc mặt khi kiếm sống,
Quanh năm lắm cái lo.
Hai kinh, ba chục miệng,
Tuy sống, mệnh như tơ.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Em lo chẳng cách nào về được,
Anh buồn không hẹn trước ngày đi.
Chim khách reo, nhưng chẳng khách nào về,
Lòng luống thẹn gặp nguy không cách cứu.
Việc sinh sống biết làm sao lo liệu?
Lo lắng nhiều tuổi tác lại cao rồi.
Ở hai kinh dòng họ tới ba mươi,
Tuy còn sống đời như tơ tất cả.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Về không được vì em nhỏ dại
Anh yếu đau chưa định ngày đi
Thước đen truyền hão tin vui
Làm càng thêm bẽ thơ vì chìa vôi
Sắc diện sao khi vùi kiếm sống
Suốt năm dài toàn những lo toan
Hai kinh ba chục miệng ăn
Tuy còn sống cả mệnh toàn như tơ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Em nhỏ dại không có cách về,
Anh đau chưa định xa rời quê.
Cứ truyền hão chuyện vui chim thước,
Thêm bẽ tích linh thơ thẹn ghê.
Sắc diện thế nào khi kiếm sống,
Suốt năm tháng lại lo toan hờ.
Hai kinh ba chục miệng ăn đó,
Còn sống mệnh tuy mỏng tựa tơ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Quay về, em nhỏ khó mong,
Còn anh đau yếu long đong bước đường.
Vui chi chim thước hão truyền,
Tích linh thơ tả lòng thêm bẽ bàng.
Suốt năm chật vật lo toan,
Mãi mê kiếm sống võ vàng hình dung.
Hai kinh ba chục miệng ăn,
Thân tuy còn đó, mệnh gần như tơ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời