得舍弟消息(風吹紫荆樹)

風吹紫荆樹,
色與春庭暮。
花落辭故枝,
風回返無處。
骨肉恩書重,
漂泊難相遇。
猶有淚成河,
經天復東注。

 

Đắc xá đệ tiêu tức (Phong xuy tử kinh thụ)

Phong xuy tử kinh thụ,
Sắc dữ xuân đình mộ.
Hoa lạc từ cố chi,
Phong hồi phản vô xứ.
Cốt nhục ân thư trọng,
Phiêu bạc nan tương ngộ.
Do hữu lệ thành hà,
Kinh thiên phục đông chú.

 

Dịch nghĩa

Gió thổi vào cây gai đỏ,
Sắc hoà cùng với mái nhà vào buổi chiều xuân.
Hoa rụng từ giã cành cũ,
Gió thổi lại không biết từ nơi nào.
Tình ruột thịt coi thực là điều quý,
Lạc nhau, đã khó mà gặp nhau được.
Hệt như nước mắt tuôn thành sông,
Đi khắp trời lại hướng về đông mà đổ.


(Năm 758)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Sắc trời chiều mái xuân,
Gió lay cây gai đỏ.
Hoa rụng rời cành xưa,
Gió vòng nào biết chỗ.
Thư tín nặng tình nhà,
Long đong khó gặp gỡ.
Nước mắt chảy tựa sông,
Quanh trời, hướng đông đổ.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Cây tử kinh gió lành nhẹ thổi
Trước sân nhà trong buổi chiều xuân
Hoa rơi từ giã lá cành
Gió hồi không biết về phương trời nào
Tình ruột thịt đề cao trân quý
Nhưng giạt trôi thực khó gặp nhau
Như sông nước mắt tuôn trào
Khắp trời cũng lại chảy vào hướng đông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Cây tử kính gió sao thổi mãi?
Giữa trời xuân sắc tối cùng chiều.
Hoa rời cây cũ cũng liều?
Gió đành chẳng cách tìm theo lối về!
Ơn cốt nhục nặng nề thư tới,
Đời phiêu lưu khó lại gặp ai.
Lệ tuôn thành suối mà thôi,
Hướng về Đông chảy nhìn trời bao la!


Nguồn: Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Gió vào thổi bạt tử kinh,
Sắc hoà cùng với mái đình chiều xuân.
Hoa rời cành rụng đầy sân,
Gió về không biết xa gần nơi nao.
Tình thân thuộc quý biết bao,
Lạc nhau, khó biết khi nào gặp nhau.
Hệt như nước mắt sông trào,
Đất trời đi khắp hướng vào bể đông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Gió lùa xao ngọn tử kinh,
Hoà chung với sắc đình xuân cuối ngày.
Giã từ cành cũ hoa bay,
Bâng khuâng ngọn gió từ đâu thổi về?
Tình thâm ruột thịt nặng nề,
Bước đường lưu lạc khôn hề gặp nhau.
Lệ tuôn thành suối lòng đau,
Khắp trời dồn lại đổ vào biển đông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời