20/10/2021 13:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đắc xá đệ tiêu tức (Phong xuy tử kinh thụ)
得舍弟消息(風吹紫荆樹)

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/01/2015 22:19

 

Nguyên tác

風吹紫荆樹,
色與春庭暮。
花落辭故枝,
風回返無處。
骨肉恩書重,
漂泊難相遇。
猶有淚成河,
經天復東注。

Phiên âm

Phong xuy tử kinh thụ,
Sắc dữ xuân đình mộ.
Hoa lạc từ cố chi,
Phong hồi phản vô xứ.
Cốt nhục ân thư trọng,
Phiêu bạc nan tương ngộ.
Do hữu lệ thành hà,
Kinh thiên phục đông chú.

Dịch nghĩa

Gió thổi vào cây gai đỏ,
Sắc hoà cùng với mái nhà vào buổi chiều xuân.
Hoa rụng từ giã cành cũ,
Gió thổi lại không biết từ nơi nào.
Tình ruột thịt coi thực là điều quý,
Lạc nhau, đã khó mà gặp nhau được.
Hệt như nước mắt tuôn thành sông,
Đi khắp trời lại hướng về đông mà đổ.

Bản dịch của Phạm Doanh

Sắc trời chiều mái xuân,
Gió lay cây gai đỏ.
Hoa rụng rời cành xưa,
Gió vòng nào biết chỗ.
Thư tín nặng tình nhà,
Long đong khó gặp gỡ.
Nước mắt chảy tựa sông,
Quanh trời, hướng đông đổ.
(Năm 758)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Đắc xá đệ tiêu tức (Phong xuy tử kinh thụ)