23/05/2024 10:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khách dạ
客夜

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 21/10/2008 20:13

 

Nguyên tác

客睡何曾著,
秋天不肯明。
捲帘殘月影,
高枕遠江聲。
計拙無衣食,
途窮仗友生。
老妻書數紙,
應悉未歸情。

Phiên âm

Khách thuỵ hà tằng trước,
Thu thiên bất khẳng minh.
Quyển liêm tàn nguyệt ảnh,
Cao chẩm viễn giang thanh.
Kế chuyết vô y thực,
Đồ cùng trượng hữu sinh.
Lão thê thư sổ chỉ,
Ưng tất vị quy tình.

Dịch nghĩa

Đêm ngủ nơi đất khách chưa bao giờ trăn trở như vậy,
Ngày thu sao mãi chưa sáng.
Ánh trăng tàn lọt qua rèm cửa,
Gối cao đầu nghe tiếng sông réo ở xa.
Tính toán vụng về nên nay không áo mặc, cơm ăn,
Đường cùng nên phải sống nhờ bạn bè.
Vợ già gửi vài lá thư,
Tất cả đều hỏi thăm sao chưa trở về.

Bản dịch của Hoàng Trung Thông

Khách ngủ làm sao đặng?
Trời thu chẳng sáng ra
Vào rèm, bóng nguyệt xế
Trên gối, tiếng sông xa
Kế vụng, ăn mặc thiếu
Đường cùng, bạn hữu cho
Vợ già thư mấy lá
Chậm về, nên hiểu ta
Bài này được làm khoảng năm 762. Khi ở thảo đường đã được vài năm, thì Từ Tri Đạo nổi loạn, chiếm Thành Đô. Ông một mình chạy truớc tới Tử Châu, để gia quyến từ từ tìm cách đi sau.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Khách dạ