月夜憶舍弟

戍鼓斷人行,
秋邊一雁聲。
露從今夜白,
月是故鄉明。
有弟皆分散,
無家問死生。
寄書長不達,
況乃未休兵。

 

Nguyệt dạ ức xá đệ

Thú cổ đoạn nhân hành,
Thu biên nhất nhạn thanh.
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Hữu đệ giai phân tán,
Vô gia vấn tử sinh.
Ký thư trường bất đạt,
Huống nãi vị hưu binh.

 

Dịch nghĩa

Tiếng trống nơi đồn thú vang lên, không còn ai dám qua lại,
Một tiếng nhạn kêu ở chốn biên thuỳ mùa thu.
Từ đêm nay trở đi, sương móc rơi trắng xoá,
Trăng vẫn sáng tại quê nhà.
Có các em trai, nhưng đều ly tán,
Không còn nhà để mà hỏi thăm chúng còn sống hay đã chết.
Gửi thư về, nhưng thư thường không tới nơi,
Huống chi chiến tranh vẫn còn chưa thôi.


(Năm 759)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (18 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Trống dồn dứt vết chân đi;
Nhạn thu một tiếng biên thùy bi ai.
Đêm nay sương trắng đã rơi,
Quê xưa giờ vẫn sáng ngời bóng trăng.
Có em, đều đã chia tan;
Không nhà mà đến hỏi thăm mất còn.
Gửi thư, chẳng biết tới luôn,
Huống chi chinh chiến nay còn chưa thôi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
194.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hải Đà

Trống trận dồn mau cản bước người
Vào thu biên ải nhạn than trời
Tha phương đêm phủ màn sương trắng
Cố quận trăng soi ánh tỏ ngời
Em đấy, thân thương mà cách biệt
Nhà đâu, sống chết biết nơi nào ?
Gửi thư thăm hỏi hoài không đến
Binh lửa lan tràn rực khắp nơi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
84.12
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Lữ hành dừng bước, hồi trống khua,
Biên ải thu buồn tiếng nhạn thưa.
Sương bạc đêm nay phơi đất khách,
Trăng thanh trời ấy rọi quê xưa.
Có em, lưu lạc tìm khắp nẻo,
Không nhà, sống thác hỏi cùng ai.
Thư gởi đã lâu mà chưa đến,
Huống chi chinh chiến hẳn còn dài.

174.35
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Trống điểm người đi dứt,
Ải thu nhạn gọi buồn.
Từ đêm nay, móc trắng,
Soi chốn cũ, trăng tròn.
Em có, đều phân tán,
Nhà đâu hỏi mất còn.
Gửi thư hoài chẳng tới,
Huống nữa lửa binh dồn.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
114.91
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Văn Phong

Trống canh vang đứt ruột người,
Cảnh thu biên ải ngùi ngùi nhạn kêu;
Đêm nay sương trắng tiêu điều,
Ánh trăng vằng vặc nhớ chiều cố hương.
Có em cách trở niềm thương,
Nhà không, sống chết khôn tường lắm thay!
Thư đi bằn bặt tháng ngày,
Nữa chi chinh chiến bấy chầy chưa thôi!

114.91
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Cao Nguyên

Trống đồn đòi đoạn người đi,
Biên thùy tiếng nhạn sầu bi thu về.
Đêm nay sương trắng tư bề,
Ánh trăng vẫn sáng chốn quê hương mình.
Các em ly tán điêu linh,
Nhà tan, chẳng biết tử sinh chốn nào.
Thư về không chút âm hao
Chiến tranh còn mãi khi nào mới yên.

74.43
Trả lời
Ảnh đại diện

Nguyệt dạ ức xá đệ

Xin sửa lại tiêu đề cho đúng
 
 月夜憶舍弟 Nguyệt dạ  ức xá đệ

舍 弟  shè dì  ㄕㄜˋ ㄉ-ˋ  xá đệ   my younger brother

34.67
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Đồn thú trống vang lộ vắng người,
Biên thùy chiếc nhạn khóc thu ơi.
Đường đêm sương trắng lờ mờ bóng,
Quê cũ trăng tà lặng lẽ soi.
Các đệ xác xơ phân tán cả
Không nhà lo lắng tử sinh thôi.
Gởi thơ chẳng biết bao giờ tới
Hà huống lửa binh vẫn ngập trời.

34.67
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Thanh Diệp

Trống dồn dừng bước người đi,
Biên thùy một tiếng nhạn thu não nùng.
Đêm nay trắng xóa sương rơi,
Trăng vàng soi sáng đất trời quê xưa.
Em trai xa cách dặm trường,
Không nhà thăm hỏi cho tường tử sinh.
Thư đi mãi chẳng tới người,
Huống chi binh lửa ngập trời chưa thôi.

23.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Cô phong

Trống đồn dứt bước người đi
Trời thu biên ải kêu gì nhạn ơi
Đêm nay sương trắng đầy trời
Hỏi rằng trăng có sáng nơi quê nhà
Anh em mỗi đứa một xa
Có nhà đâu để đến mà ghé thăm
Thư đi biền biệt hơi tăm
Chiến chinh khói lửa tháng năm hoang tàn

64.17
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (18 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối