Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
1 bài thơ
Tạo ngày 12/07/2015 05:37 bởi tôn tiền tử
Hồ Ngọc Sơn sinh năm 1932 tại Quảng Ngãi.