Gió một chiếc đuôi dài không dấu vết
Tiếng vịt trời khua chuông gió
Tiếng P. thì thầm điều chi đó trong anh
Những chuyến xe lửa tốc hành Nam Bắc Bắc Nam
Ga Đà Nẵng hai giờ chiều gánh bún chân giò
Trái ớt xanh
Ga Hàng Cỏ buổi sớm cà phê chưa mở mắt
Sinh Tourist
Huế cơm chay Bồ Đề
Mưa quặn thắt lá sầu đông
Chai nước lọc Đông Hà
Bùn sình đất đỏ
Gót giày em nho nhỏ
Xe đi qua
Ôi xa mà nhớ.


San Francisco ngày 24 tháng 2 năm 2013