Tôi thấy hơi lạ, bài thơ được viết năm 1971, nhưng sao nguồn của tập thơ lại ghi xuất bản năm 1969?