Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
5 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Xuân Diệu (332 bài thơ)
- Tố Hữu (246 bài thơ)
- Hàn Mặc Tử (206 bài thơ)
- Trần Đăng Khoa (151 bài thơ)
- Nguyễn Bính (230 bài thơ)
Tạo ngày 07/03/2007 12:57 bởi Vanachi
Trần Duy Đới sinh sống tại phường Trung Sơn, thị xã Tam Điệp, Ninh Bình, có thơ và văn đăng trên các báo Văn nghệ Ninh Bình, Cựu chiến binh,...