Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
5 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Xuân Diệu (357 bài)
- Tố Hữu (251 bài)
- Nguyễn Bính (284 bài)
- Hàn Mặc Tử (216 bài)
- Trần Đăng Khoa (151 bài)
Tạo ngày 07/03/2007 12:57 bởi Vanachi
Trần Duy Đới sinh sống tại phường Trung Sơn, thị xã Tam Điệp, Ninh Bình, có thơ và văn đăng trên các báo Văn nghệ Ninh Bình, Cựu chiến binh,...