Phan Nhự Thức (4/2/1942 - 21/1/1996) tên thật là Nguyễn Văn Minh, còn có các bút danh Mê Kung, Đạm Hải Triều, Hà Diện Đàm, Chế Phan Nguyên, sinh tại Đà Nẵng, quê ở Phú Thọ, Tư Hiền, Tư Nghĩa (nay thuộc Nghĩa Phú, Tư Nghĩa), Quảng Ngãi.

Sau khi học hết tiểu học, khoảng năm 1958 ông theo gia đình về Quảng Ngãi học tiếp bậc trung học ở trường Trần Quốc Tuấn. Ông tốt nghiệp sĩ quan trừ bị Thủ Đức khoá 24. Ông bắt đầu sự nghiệp thi ca từ giữa thập niên 60 với bút hiệu Mê Kung khi còn trong quân ngũ. Ông làm thơ nói về đời sống quân ngũ và viết nhật kí quân trường đều đặn mỗi tháng cho tạp chí Bộ binh.

Năm 1968 Phan Nhự Thức về phục vụ ở tiểu khu Quảng Ngãi rồi ứng cử và trúng cử chủ tịch Hội đồng tỉnh Quảng Ngãi. Tại đây ông tham gia sáng lập Quảng Ngãi nghĩa thục và trở thành phụ tá…

 

Tuyển tập chung