Cố hương nhạc khúc là tiếng sáo
Luôn ngân nga những đêm sáng trăng.

Cố hương gương mặt mơ hồ nhỉ?
Biệt li toả sáng giữa sương giăng.

Li biệt xong
Nỗi buồn nhớ quê hoá thành cây chẳng vòng năm
Trẻ mãi.