Thu Phong tên thật là Lê Thị Báu, sinh ngày 25-7-1954 tại Hà Nội, tốt nghiệp Đại học Bách khoa Bucaret năm 1979. Hiện sống tại quận Ba Đình, Hà Nội.

Thơ in chung:
- Hà Nội linh thiêng, hào hoa (thơ, NXB VHTT Hà Nội)
- Tuyển tập thơ Hội ngộ (NXB Thanh niên, 2011)
- Im lặng và nghe (thơ, NXB Lao động, 2009)
- Thơ đăng trên tạp chí Văn Việt số Tết Tân Mão

 

Còn mãi tin yêu

Thoáng mây bay

Khúc ru mùa thu

Thơ đường luật