Trời bắt đầu lạnh rồi anh ạ
Mưa ngoài kia lã chã giăng hàng
Người qua khép áo vội vàng
Khăn len mũ ấm… điệu đàng bỏ sau

Mây xam xám một mầu hiu quạnh
Đường em về lành lạnh bước chân
Phương nam nắng ấm vô ngần
Có nhớ phố cũ mình gần bên nhau

Từ cách biệt một màu nhung nhớ
Cánh chim bằng bỡ ngỡ trời xanh
Mong sao tổ ấm ngọt lành
Đơm hoa kết trái tròn vành mộng xinh

Đêm khuya khoắt rập rình ngõ nhỏ
Ngọn đèn đường vẫn đỏ mắt trông
Có người thiếu phụ ngóng chồng
Ngồi khâu áo rét ủ lòng bình yên


10/12/2013