Bây giờ đang mùa lá rụng
Trên đường từng lớp lao xao
Hình như trên mỗi cánh lá
Cũng mang khuôn mặt hư hao

Dáng đông ngoài kia lấp ló
Đã nghe tiếng gọi giao mùa
Tôi thấy có người qua phố
Co mình trong áo lụa thưa

Bao nhiêu dư âm tha thiết
Cùng nhau đi dọc tháng ngày
Bao nhiêu ấm nồng da diết
Vẫn còn quanh quẩn đâu đây

Bây giờ đang mùa lá rụng
Biết người có kịp về không
Giấu thơ vào trong mắt lá
Hương thầm gửi đến cho nhau...


17/08/2012