Ngọn sóng tràng giang đón nắng trời
Muôn trùng mây gió dạt dào khơi
Kìa xem chim én đàn đàn lượn
Hãy ngó màn sương lớp lớp rời
Tiếng thở bình minh chưa nhộn nhịp
Câu hò lãng tử đã chơi vơi
Thuyền ghe xa bến về đâu nhỉ
Chở nặng mưu sinh những phận đời


04/04/2012