Chưa có đốm lửa hồng nào được thắp lên
Để mở toang cửa buồng tim đón nhớ
Chỉ có mưa bay trên những thềm lá đổ
Những chén rượu nồng, bàn tay ấm gửi trao

Chưa có được niềm vui như thác lũ dâng trào
Ta thắp niềm tin từ những vui buồn thường nhật
Từ những gì đã được và đã mất
Để ấm êm mang đến tự mỗi ngày

Riêng hôm nay được gặp mặt nơi đây
Chưa nhận ra nhau sau tháng ngày tất bật
Nhưng ánh mắt nhìn nhau thân mật
Đã thấy ngày xưa, nơi ấy những ngọt bùi

Trời cuối thu rồi ngại gì hạt mưa rơi
Chút lãng đãng cho thu thêm yêu nhỉ
Bài hát tiếng Ru gọi hoài niệm ngủ kỹ
Trường mình đây, vẫn vậy những ngày xưa....


30/10/2020

Được in trong trang thơ của Đặc san của hội hũu nghị Việt Nam - Rumani tháng 11 năm 2020.