Lại mùa thu với trời xanh
Lại bầy em bước nhanh nhanh tới trường
Lại soi mình trước cửa gương
Lại vào với những yêu thương đón chờ
Tim ơi hãy chậm già nua
Cho ta yêu trọn mấy mùa tóc sương
Mùa thu sau trước cổng trường
Có ông già đứng bên đường ngắm trông.


1996