Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi Phong Nguyệt vào 16/12/2007 05:27

Đâu Đan Thiềm, đâu Vũ Như Tô ?
Lửa đã cháy ngai vàng hôn quân Lê Tương Dực
Những người đốt Cửu Trùng Đài cũng là những người
bằng máu, mồ hôi mình đã xây nên ngọn tháp
Khi lửa giận tan rồi, họ khóc trước tàn tro.


5-1997