Lẽ nào tôi có thể dửng dưng:
Hoa gạo trên non sắp nở bừng.
Nhớ những tháng ba ngày dạy học,
Mùa thi hoa gạo cháy sau lưng.


2-2000