Từng góc phố con đường kia vẫn vậy
Em lang thang nhặt hoài niệm đầy tay...

 

Cho mình

Dấu yêu