124.17
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
16 bài thơ
2 người thích
Tạo ngày 02/11/2006 09:08 bởi demmuadong, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 29/12/2007 11:25 bởi Vanachi
Hồ Thuỵ Mỹ Hạnh sinh ngày 16/7/1957 tại tỉnh Tuyên Đức cũ, nay thuộc Lâm Đồng, hiện sinh sống tại Đơn Dương, Lâm Đồng. Chị là hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng, bắt đầu có thơ đăng báo từ năm 1972. Chị còn có bút hiệu Đơn Phương Thạch Thảo, có 49 bài thơ được các nhạc sĩ phổ nhạc và có thơ đăng trong 19 tập thơ tuyển.

Tác phẩm đã xuất bản:
- Mảnh trăng mồ côi (thơ, 1999)
- Tâm khúc (thơ, 1999)
- Trăng 30 (thơ, 2002)
- Mưa trên sông (thơ, 2005)

 

Tuyển tập chung