Nguyễn Nguy Anh sinh năm 1954, quê quán Phước Lộc, Tuy Phước, Bình Định, hiện ở Khu 2 Phú Thọ (Thủ Dầu Một, Bình Dương). Các bút danh: Anh Nhi, Nguyễn Thị Ca Dao, Nguyễn Tiểu Thư.

Ông là Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Bình Dương, trưởng bút Nhóm Dòng Sông Xanh, Gia Đình Áo Trắng, Phượng Hồng. Giải thưởng Huỳnh Văn Nghệ lần 2 (2000).

Tác phẩm:
- Một thoáng hương xưa (Nhà Xuất bản Đồng Nai, 1996)
- Thơ Nhà Giáo tập 2 (in chung, NXB Trẻ, 1998)
- Một thời kỷ niệm (NXB Hội Nhà Văn, 1999)
- Khoảng trời mây trắng bay (Hội VHNT Bình Dương, 1999)
- Có bài đăng trên các báo, tập chí địa phương và trung ương...

 

Một thoáng hương xưa (1996)