Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyên Minh vào 20/11/2008 08:00

Nửa đời dở dở ương ương
Bon chen đất khách truân chuyên nửa vời
Thời gian còn lại nửa đời
Em dìm anh chết nửa thời không yêu


Nguồn: Nguyễn Nguy Anh, Một thoáng hương xưa, NXB Đồng Nai, 1996