Theo tiếp dấu chân đi tìm đồng đội
Ngày xưa lên rừng ngan ngát hương say
Ngày nay lên rừng nước mắt cay cay
Tìm hoài, mầy ở đâu? Sao chưa thấy!

Mày nằm xuống chiến trường đang sôi sục
Bom đạn thù còn pháo chụp quanh đây
Tiếng thét trẻ thơ, tiếng kèn thúc giục
Hãy vùng lên ta chiến thắng quân thù

Người mẹ già chờ con tựa cửa
Hòa bình – con vẫn biền biệt nơi xa
Đôi mắt mẹ mờ, lòng mẹ bao la
Mấy mươi năm mẹ còn chờ còn đợi

Theo tiếp dấu chân đi tìm đồn đội
Ơi người bạn nằm xuống ở chốn này


Nguồn: Nguyễn Nguy Anh, Một thoáng hương xưa, NXB Đồng Nai, 1996