Như tất cả tình cờ
Trong đời ta vẫn gặp
Nụ hoa hồng e ấp
Bất ngờ nở trong tim

Tình yêu vốn lặng im
Để mắt trao lời nói
Ngại ngùng và bối rối
Như khi yêu lần đầu

Mùa xuân rồi  qua mau
Anh tình cờ rẽ lối
Biệt ly thường không nói
Lời nào cũng buồn thôi

Cuộc tình lúc chia đôi
Kỷ niệm về một phía
Tất cả thành vô nghĩa
Ở một người quay lưng

Em gom nắng bâng khuâng
Của một chiều sắp tắt
Hoàng hôn về hiu hắt
Tình cờ... ta quên nhau!


(do tác giả gửi, đã đăng trên báo Thế giới phụ nữ 13 ngày 11-5-2001)