Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Thu Phong vào 05/07/2018 21:25

Đã tàn hết mấy mùa xuân
Đã qua mấy hạ, mấy lần thu sang
Đã qua mấy bận đông hàn
Bên nhau cả lúc muộn màng tàn phai


5/1/2014