Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: đan áo (4)

Đăng bởi Thu Phong vào 19/07/2022 11:50

Đông về đan áo gửi người thương
Canh gác ngày đêm giữa chiến trường
Giữ dải sơn hà hiền gấm vóc
Gìn thềm lục địa vững gân xương
Cha từng xuống biển thuyền xây luỹ
Mẹ đã lên non đá dựng tường
Mỗi bước rừng chông ngăn lối giặc
Ngàn đời sách sử rạng muôn chương


11/2011