25/07/2024 04:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài thơ đan áo

Tác giả: Thu Phong - Lê Thị Báu

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Thu Phong vào 20/07/2022 11:50

 

Đông về đan áo gửi người thương
Canh gác ngày đêm giữa chiến trường
Giữ dải sơn hà hiền gấm vóc
Gìn thềm lục địa vững gân xương
Cha từng xuống biển thuyền xây luỹ
Mẹ đã lên non đá dựng tường
Mỗi bước rừng chông ngăn lối giặc
Ngàn đời sách sử rạng muôn chương
11/2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thu Phong » Bài thơ đan áo