Thai Sắc (1954-) tên thật là Cái Văn Thái, quê Mai Thuỷ, Lệ Thuỷ, Quảng Bình. Là Chuyên viên Sở giáo dục đào tạo Đồng Tháp. Hội viên Hội nhà văn Việt Nam. Tốt nghiệp THPT năm 1970. Bộ đội (1972-1977). Học khoa văn Đại học Sư phạm Hà Nội (1978-1982). Dạy học từ 1983. Sáng tác từ 1973, bắt đầu đăng trên tạp chí Văn nghệ Bình Trị Thiên từ năm 1980.

Tác phẩm chính đã xuất bản:

Các tập thơ:
- Đối thoại với trái tim - 1991
- Miệt vườn - 1993
- Độc ẩm - 1996
- Ta về với gió - 1999
- Những chiều không gian - 2001
- Ngày chợt đến - 2003

Các tập truyện:
- Điểm mười - 1995
- Ăng-ti-gôn - 1997
- Cổ tích chiến tranh - 2000

Tập ca khúc Biển Tháp Mười - 2000.

Giải thưởng văn học:
- Tặng thưởng của Uỷ ban toàn quốc liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam (loại C, tập thơ “Những chiều không thời gian” năm 2001).

Nguồn: "Nhà văn Việt Nam hiện đại" - Hội nhà văn Việt Nam - 2007

 

Chùm thơ tặng D.Q.H.