Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Thu Phong vào 05/07/2018 13:19

Bạn cười ta hay ốm
Ta cười bạn lại đau
Gặp nhau ở bênh viện
Tâm sự rõ thật lâu

Bạn cười ta chậm chạp
Ta cười bạn đi ngang
Bước chân cứ khấp khểnh
Tốn bao nhiêu thuốc thang

Tuổi nhiều là như thế
Tránh cũng có được đâu
Lúc nào thấy khoẻ khoẻ
Là mình lại gặp nhau

Lại xúng xính áo đẹp
Tô son điểm phấn vào
Xách túi ra diễu phố
Tíu tít cười chứ sao

Tuổi nhiều kinh nghiệm lắm
Mà lực bất tòng tâm
Nghĩ nhiều chỉ thêm đắm
Họ lại bảo mình hâm

Tuổi nhiều cũng thật khổ
Hay nhớ nhớ quên quên
Lại thích nhắc chuyện cũ
Trẻ nghe nó thấy phiền

Tuổi nhiều, nhiều thứ chán
Nhưng cũng lắm niềm vui
Bên con cháu bè bạn
Có thời gian tới lui

Cầu trời cho mạnh khoẻ
Vui vẻ mỗi ngày qua
Bình an trao mỗi buổi
Hạnh phúc ghé thật thà


12/2/2017