Chỉ là một thoáng Tây hồ
Mà hương sắc ấy bây giờ còn say
Mây trời non nước hôm nay
Để mai sau nhớ những ngày bên nhau

Mênh mang một dải xanh mầu
Níu làn gió gửi hương đầu bay xa
Thiên thai có thật hay là...
Chúng ta lạc giữa lá hoa thanh bình

Thẹn thùa búp lá xanh xanh
Rỡ ràng bung cánh sen thành đoá thơm
Tây Hồ một thoáng xông hương
Tiếng cười kéo cả muôn phương về gần...


7/7/2017