Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Thu Phong vào 08/12/2013 13:22

Vẫn một màu hoa cải
Trải vàng khắp bến sông
Như ngọn đèn khắc khoải
Thắp nỗi lòng hoài trông

Gió heo may vời vợi
Tóc theo gió buông lơi
Từng sợi từng sợi mượt
Đếm năm tháng trong đời

Vẫn một màu hoa cải
Vàng bến lở bến bồi
Dòng sông xanh trôi mãi
Con thuyền hoài lênh đênh

Vàng làm chi hỡi cải
Tiếng hẹn đã lỡ rồi
Người theo thuyền đi mãi
Nỗi buồn hoài lên ngôi….


16/03/2012