Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Thu Phong vào 19/07/2022 11:38

Trời gọi đông về lạnh giá thêm
Bao nhiêu kỷ niệm xốn xang tìm
Này sông gió rũ ngàn lau úa
Nọ phố mưa vùi một bóng im
Nắng ẩn vào mây hoa nắng lạc
Trăng lui tới biển mặt trăng chìm
Mình ôm đoá mộng ngày xưa ấy
Chẳng gợi mà sầu nặng trĩu tim.


3/11/2011