25.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
240 bài thơ, 1 bài dịch
Tạo ngày 11/12/2014 21:52 bởi hongha83, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 06/05/2015 15:41 bởi hongha83
Đoàn Thuận (1943-) tên thật là Trần Văn Thuận, tự là Cát Sỹ, là nhà giáo, nhà thơ, nhà thư pháp, hoạ sĩ và dịch giả Việt Nam. Ông quê ở Bình Thuận.

Tác phẩm:
- Lời chiều (thơ), NXB Trẻ, 1996
- Rong chơi cùng cát bụi (thơ) NXB Văn học, 2012
- Tạ ơn đời (thơ), NXB Văn học, 2014
- Đường Thi (dịch), NXB Văn học, 2012
- Thơ thiền Vương Duy (dịch), NXB Thời đại, 2014

 

Mùa bấc biển (1994)

Lời chiều (1996)

Lửa đêm mưa (1998)

Lửa đầu non (1999)

Tượng (2002)

Thơ dịch tác giả khác