Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 20/02/2015 17:51

Có người lầm lũi trong mưa
Nhặt dăm cánh phượng rơi thưa phương này
Hương mùa theo chiếc lá bay
Phương kia cuối nhặt dấu giày rêu phong


Nguồn: Đoàn Thuận, Lời chiều (thơ), NXB Trẻ, 1996