Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 21/11/2015 21:07

Xuống non tìm vết nụ cười
Lại lên non kiếm hoa thời ban sơ
Bỗng ta gặp một kẻ khờ
Là ta tha thẩn bên bờ thời gian

Về sông ngóng chuyến đò ngang
Ta cùng bờ bến một tràng giang xanh
Ở đâu trong cõi vô thanh
Hương loài hoa núi thoảng nhanh qua chiều


Nguồn: Đoàn Thuận, Lửa đêm mưa (thơ), NXB Trẻ, 1998